Prometheus ansluten mot Min Pension

XPS har tillsammans med Brüggemann System AB under november anslutit Prometheus till Min Pension. Ett lyckat projekt som vi gärna utför åt fler kunder.