Larmsättning av FIX-nätverk

XPS har fått förtroendet att göra ett “Proof of concept” för hur man larmsätter nordens största FIX-nätverk. Intressant eftersom man inte tolererar någon form av påverkan av flödena. Tack för förtroendet!