Lämna kontrolluppgifter för fler än ett företag till Skatteverket

Skatteverket tar bort den möjlighet som större driftbyråer haft att lämna kontrolluppgifter för företag via alternativa medier. Det finns en variant med BankID men tyvärr passar detta dåligt om man företräder ett större antal företag. Vi tittar just nu på möjligheter till att ta fram en tjänst för detta som nyttjar Skatteverkets e-tjänster istället. Så företräder ni ett större antal företag och vill automatisera överföringen får ni gärna höra av er så kanske vi kan hjälpa till.

XPS + PEPPOL = True

XPS är numera godkänd accesspunkt (Access Point, AP) samt även SMP (Service Metadata Publisher) inom PEPPOL. Eftersom vi levererat liknande tjänster till försäkringsbranschen under de senaste tio åren är det väldigt spännande att se vilken genomslag infrastrukturen kommer att få. Vi välkomnar gamla och nya kunder att höra av sig!