FuseSource Community Day

Claus Ibsen, författaren till Camel In Action och James Strachan (skapare av bl.a. Groovy, Camel och Scala) talade. Intressanta föredrag från GE Energy och CERN runt deras efrarenheter med Apache ServiceMix, ActiveMQ, Apache Camel och CXF. Tack FuseSource!