Lämna kontrolluppgifter för fler än ett företag till Skatteverket

Skatteverket tar bort den möjlighet som större driftbyråer haft att lämna kontrolluppgifter för företag via alternativa medier. Det finns en variant med BankID men tyvärr passar detta dåligt om man företräder ett större antal företag. Vi tittar just nu på möjligheter till att ta fram en tjänst för detta som nyttjar Skatteverkets e-tjänster istället. Så företräder ni ett större antal företag och vill automatisera överföringen får ni gärna höra av er så kanske vi kan hjälpa till.

XPS + PEPPOL = True

XPS är numera godkänd accesspunkt (Access Point, AP) samt även SMP (Service Metadata Publisher) inom PEPPOL. Eftersom vi levererat liknande tjänster till försäkringsbranschen under de senaste tio åren är det väldigt spännande att se vilken genomslag infrastrukturen kommer att få. Vi välkomnar gamla och nya kunder att höra av sig!

Ny Servicebyråtjänst mot Min Pension

Vi har tagit fram ett komplement till våra ordinarie tjänster som främst vänder sig till mindre informationsleverantörer. Ger er en möjlighet att använda Min Pension som primär kanal för information och därmed slippa utvecklings och förvaltningskostnader för interna system. Kontakta oss för mer information.

Larmsättning av FIX-nätverk

XPS har fått förtroendet att göra ett “Proof of concept” för hur man larmsätter nordens största FIX-nätverk. Intressant eftersom man inte tolererar någon form av påverkan av flödena. Tack för förtroendet!

XPS Servicebyrå

XPS startar, ihop med FörsäkringGirot en servicebyrå för säkra elektroniska transaktioner. Detta ger mindre företag en möjlighet att utföra SSEK transaktioner till både en minimal kostnad och uppstartstid.

Större bolag får därmed dra nytta av XPS mångåriga erfarenhet runt hur man etablerar elektroniska affärsflöden. I slutändan kortar detta ner kommunikationsparternas tid till affär. Kontakta FörsäkringsGirot eller XPS för mer information.