Lämna kontrolluppgifter för fler än ett företag till Skatteverket

Skatteverket tar bort den möjlighet som större driftbyråer haft att lämna kontrolluppgifter för företag via alternativa medier. Det finns en variant med BankID men tyvärr passar detta dåligt om man företräder ett större antal företag. Vi tittar just nu på möjligheter till att ta fram en tjänst för detta som nyttjar Skatteverkets e-tjänster istället. Så företräder ni ett större antal företag och vill automatisera överföringen får ni gärna höra av er så kanske vi kan hjälpa till.

XPS + PEPPOL = True

XPS är numera godkänd accesspunkt (Access Point, AP) samt även SMP (Service Metadata Publisher) inom PEPPOL. Eftersom vi levererat liknande tjänster till försäkringsbranschen under de senaste tio åren är det väldigt spännande att se vilken genomslag infrastrukturen kommer att få. Vi välkomnar gamla och nya kunder att höra av sig!

Works in test but things are missing when you try to install in another environment?

Have it happened to you? Your ServiceMix/osgi service in test environment is working, but when you try to depoy it to another environment, something is missing…. Ok here is some tips for you.  First, go to you working test environment and run a import -i on your correct installed service (int this case 239):

smx@root> imports -i 239
OPS4J Pax Logging - API (4): org.apache.commons.logging; version=1.1.1
OPS4J Pax Logging - API (4): org.apache.commons.logging; version=1.0.4
Spring Beans (69): org.springframework.beans.factory; version=3.0.7.RELEASE
camel-core (96): org.apache.camel.model; version=2.10.4
camel-core (96): org.apache.camel.builder; version=2.10.4
camel-core (96): org.apache.camel; version=2.10.4
camel-spring (98): org.apache.camel.osgi; version=2.10.4
camel-http (185): org.apache.camel.component.http; version=2.10.4
Apache ServiceMix :: Components :: Shared Libraries :: Common (211): org.apache.servicemix.common.osgi; version=2013.1.0
XPS Utilities (222): se.xps.ssek.smx.xps_utils; version=2.0.0
smx@root>

Ok, now you see what and which ID it’s depending on. For instance “OPS4J Pax Logging – API” with ID 4.
Now, verify that you have all dependencies in our new environment.  You will probably notice that allot is missing. To see everything lower your threshold like this:

list -t 5

A list -l is also most helpful since it tells you “from where” a service where installed. This will hopefully help you figure out whats missing in your new environment and how you installed it.

Ny Servicebyråtjänst mot Min Pension

Vi har tagit fram ett komplement till våra ordinarie tjänster som främst vänder sig till mindre informationsleverantörer. Ger er en möjlighet att använda Min Pension som primär kanal för information och därmed slippa utvecklings och förvaltningskostnader för interna system. Kontakta oss för mer information.

XPS leverantör till Handelsbanken

Luminary är nu huvudleverantör till Handelsbanken inom verksamhet och IT. XPS, som är en del av Luminary, har genom detta nu en dialog direkt med Handelsbanken.

Handelsbanken bildades 1871 och med en verksamhet i 24 länder och över 11000 anställda idag har dessutom en högre kundnöjdhet än de övriga Svenska storbankerna (enligt Svenskt Kvalitetsindex 2012). Handelsbanken tilldelades utmärkelsen årets bank 2012 av Privata Affärer med motiveringen: ”Banken som bygger på tradition, verkar i nuet och blickar framåt”.

XPS ser fram emot att bistå inom säker kommunikation, integration och arkitektur.