Företaget

Xross Platform Systems AB (XPS) etablerades 2005 och har sedan dess försett finans och försäkringsbranschen med systemlösningar. Vi erbjuder specialistkunskap runt systemdesign, integration och säkra B2B implementationer.

XPS driver en molntjänst för elektroniska transaktioner som används av ett flertal större företag. Molntjänsten är också en referens över hur vi bygger automatiserade, övervakade affärskritiska systemlösningar med öppen källkod på ett kostandseffektivt sätt.