Konsultation

Våra konsulter har samtliga mångårig erfarenhet runt internetbaserade aktie, bank och integrationslösningar. Vi försöker primärt hålla oss till lösningar baserade runt öppen källkod eftersom det ger oss en möjlighet att skapa bättre lösningar för kunden och mer intressanta uppdrag för oss.