XPH Auto Persister

Vår XML Auto Persister gör det möjligt att från ditt XML-schema persistera data i en relationsdatabas.

XML-schemat är nyckeln till datamodellen, om det ändras så kan databasen skapas om och data kan laddas in på nytt. Hanterar även objektrelationer.

Skapades för ett XML-drivet system där vi behövde XML persisterat för scorecard uppföljning.