XPH Server

Vår nya XPH Server hanterar SSEK 1.1 samt 2.0 transaktioner. Vi avser även att implementera SHS och RIV. Schemavalidering samt transformering av in och/eller utgående data. Är med sin serviceorienterade design troligen den mest moderna och dynamiska transaktionservern på marknaden.

Första versionen var i produktion 2003 och vi har numera etablerat kommunikationsvägar mot samtliga större försäkringsbolag och motparter.